Medycyna pracy – cennik

RODZAJ USŁUGICENA
Badanie wstępne lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia100,00 zł
Badanie okresowe lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia100,00 zł
Badanie kontrolne lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia100,00 zł
Badanie laryngologiczne do medycyny pracy70,00 zł
Badanie neurologiczne do medycyny pracy70,00 zł
Badanie okulistyczne do medycyny pracy70,00 zł
Badanie psychiatryczne do medycyny pracy100,00 zł
Badanie kardiologiczne do medycyny pracy70,00 zł
Badanie ortopedyczne do medycyny pracy70,00 zł