Badania dla kierowców cennik

RODZAJ USŁUGICENA
Badanie lekarskie dla kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia kierowcy
– kat. A,B,T (komplet wszystkich badań wraz z wydaniem orzeczenia)
282,00 zł
Badanie lekarskie dla kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia kierowcy
– kat. C,D,E (komplet wszystkich badań wraz z wydaniem orzeczenia)
282,00 zł
Orzeczenie lekarskie dla kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia – wszystkie kategorie200,00 zł
Badanie psychotechniczne dla kierowców do Medycyny Pracy150,00 zł
Badanie psychotechniczne -przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
po spożyciu alkoholu lub przekroczeniu punktów karnych
150,00 zł
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia65,00 zł