Badania dla kierowców cennik

RODZAJ USŁUGICENA
Badanie lekarskie dla kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia z wydaniem orzeczenia
– kierowcy kat. A,B,T
200,00 zł
Badanie lekarskie dla kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia z wydaniem orzeczenia
– kat. C,D,E
200,00 zł
Badanie psychotechniczne dla kierowców do Medycyny Pracy150,00 zł
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia65,00 zł