Badania USG Cennik

Badania USG:
jama brzuszna150,00 zł
jądra150,00 zł
tarczyca150,00 zł
węzły chłonne150,00 zł
ślinianki150,00 zł
nerki150,00 zł
tkanki miękkie szyi150,00 zł
piersi150,00 zł
serca (echo serca)170,00 zł
staw biodrowy150,00 zł
staw kolanowy150,00 zł
staw łokciowy150,00 zł
staw nadgarstkowy150,00 zł
staw skokowy150,00 zł
staw skroniowo-żuchwowy150,00 zł
DOPPLER (badanie przepływów krwi)
badanie naczyń 2 kończyn (żyły lub tętnice)220,00 zł
tętnice szyjne i kręgowe150,00 zł
tętnice kończyna dolna150,00 zł
żyły kończyna dolna150,00 zł
tętnice kończyna górna150,00 zł
żyły kończyna górna150,00 zł