Badania San-Epid

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością lub u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludźmi. Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wskazane są dla następujących grup zawodowych : nauczycieli, pracowników branży spożywczej i gastronomicznej, medycznej, uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych kształcących się w tożsamych branżach.

Aby otrzymać orzeczenie lekarskie dla celów san-epid. należy wykonać badania laboratoryjne, tj. trzykrotne badanie kału w kierunku bakterii Salmonella i Shigella, w trzech kolejnych następujących po sobie dniach, badanie lekarskie oraz w razie konieczności RTG płuc.

Wszystkie badania wykonasz w naszych przychodniach. Zapytaj o szczegóły i termin badania naszych pracowników: 71 35-005-35 lub 609-237-987

Umów wizytę

Umów się na wizytę

Umów swojego pracownika