Przychodnia Wrocław - Specjalistycza Przychodnia - hih

tel: 71 35-005-35

Umów się na wizytę

Umów pracownika 

Przychodnia Wrocław - Specjalistycza Przychodnia - hih

tel: 71 35-005-35

Śledź nas na fb 

Śledź nas na 

Umów się na wizytę

Umów pracownika 

Badania psychotechniczne

Nasza pracownia psychotechniczna świadczy kompleksowe usługi w obszarze badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy, psychologii transportu oraz innych specjalnych obszarów badań psychologicznych. Zespół wysoko wykwalifikowanych psychologów przeprowadza badania pełnej sprawności psychofizycznej obejmujące pomiar sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, badania osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach i poziom dojrzałości społecznej oraz sprawność psychomotoryczną.

Badania psychologiczne kierowców (wstępne i okresowe)

 • badania kandydatów i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • badania kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E) oraz kierowców taksówek
 • badania osób podwyższających posiadaną kategorię prawa jazdy
 • badania instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów jazdy
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania kierowców pojazdów kategorii B używanych w celach służbowych, np. przedstawiciele handlowi
 • badania osób ubiegających się o uprawnienia na przewóz rzeczy i osób
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem lub kierujących tramwajem
 • Badania osób kierujących oraz kandydatów na kierowanie statkiem żeglugi

Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez Starostę/ policję z powodu:

 • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • spowodowania wypadku drogowego
 • popełnienia dwóch wykroczeń drogowych w dwuletnim okresie próbnym
 • starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

Badania operatorów

Badania psychologiczne w zakresie medycyny pracy są przeznaczone dla osób pracujących na stanowisku operatora maszyn inżynieryjno-budowlanych, w tym:

 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów wózków paletowych
 • operatorów wózków podnośnikowych
 • operatorów sprzętu drogowego
 • operatorów ciężkich maszyn budowlanych m.in. koparek, ładowarek, spychaczy, walców drogowych, operatorów suwnic, operatorów żurawi, operatorów dźwigów oraz podestów ruchomych.

Badania wysokościowe

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia* jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednocześnie jako czynniki szkodliwe lub uciążliwe uznaje się**:

– pracę na wysokości do 3m

– pracę na wysokości powyżej 3m

*§ 105. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.D. U. Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
**Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

 Badania pracowników ochrony fizycznej

 • badania psychologiczne dla licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego

Badania na broń

 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni lub posiadających czasowe pozwolenie na broń
 • Badania osób prowadzących obrót bronią, materiałami wybuchowymi, itp.

Badania sędziów, prokuratorów i kuratorów

Badania osób na stanowisku bądź ubiegających się o stanowisko sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, asesorów sądowych, komorników oraz detektywów.

Badania inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Czytaj Więcej
Badanie psychologiczne kierowców Wrocław — pytania i odpowiedzi

Na czym polega badanie psychologiczne kierowców? 

Badanie kierowców jest przeprowadzane przez zawodowego psychologa. Jego celem jest ocena sprawności psychomotorycznej oraz  procesów poznawczych zawodowego kierowcy. Dla specjalisty ważne będzie również to, w jaki sposób badana osoba reaguje sobie w trudnych sytuacjach i czy jest odporna na stres. To wszystko wiąże się bezpośrednio z cechami osobowymi kierowcy, z jego dojrzałością emocjonalną i społeczną. Dlatego do takiego badania psychologicznego nie należy się wcześniej przygotować. Kluczowe są tu bowiem szczere odpowiedzi i naturalne reakcje.

Ile trwa badanie psychologiczne dla kierowców?

Badanie psychologiczne dla kierowców w naszej przychodni trwa średnio ok. 30 minut. Takie badanie składa się z trzech części: wypełnienia kwestionariuszy, wywiadu oraz badania właściwego, przy pomocy odpowiedniej aparatury. 

Co ile lat trzeba wykonywać badania psychologiczne w przypadku kierowców?

Badania psychologiczne dla kierowców powinny być wykonywane co pięć lat. Po ukończeniu sześćdziesięciu lat, kierowca powinien powtarzać badanie co trzydzieści miesięcy. 

Badania psychologiczne Wrocław — jak umówić się na wizytę

W naszej przychodni możesz umówić na badania psychologiczne siebie lub swojego pracownika (w ramach medycyny pracy). Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja telefoniczna w celu uzgodnienia dogodnego terminu. Na badania psychologiczne należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty, prawidłowo wypełnione skierowanie (wzór do pobrania po kliknięciu w “Umów pracownika) oraz aktualne badania, jeśli mogą zawierać informacje ważne dla psychologa.

Umów wizytę

Umów się na wizytę

Wyślij pracownika