Pracownia Psychologiczna

Psycholog i psychoterapeuta staje się w dzisiejszych czasach specjalistą, którego wsparcia potrzebuje na co dzień bardzo wielu z nas. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć w naszej przychodni miejsce, gdzie interdyscyplinarny zespół psychologów i psychoterapeutów, przy wsparciu lekarzy psychiatrów i neurologów będzie mógł objąć fachową i kompleksową opieką naszych pacjentów. Nasz zespół psychologów specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii oraz terapii grupowych. Prowadzimy również poradnictwo psychologiczne i badania diagnostyczne w formie testów, służące wsparciu pacjentów w ich decyzjach co do wyboru dróg zawodowych, kariery, słabych i mocnych cech osobowości.

Oto nasza oferta:

Psychoterapia
Co leczymy

Wszystkie najważniejsze choroby naszej cywilizacji, takie jak:

 • problemy z funkcjonowaniem w relacjach z ludźmi -długotrwałe trudności w obszarze relacji w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Problemy z zawieraniem i utrzymywaniem znajomości, trwałych relacji miłosnych, definiowaniem swoich potrzeb. Trudnościom tym często towarzyszą uczucia lęku przed konfrontacją czy też wystąpieniami publicznymi, braku zaufania, wstydu, nieśmiałości ale też nadmierna drażliwość, brak odporności na krytykę, autorytarność.
 • Problemy funkcjonalne w życiu codziennym dotyczą trudności z radzeniem sobie z pracą, nauką, życiem prywatnym i rodzinnym oraz utrzymaniem balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Problemom tym często towarzyszy brak satysfakcji, mobilizacji, zaangażowania, skupienia, uczucie nudy, frustracji, braku perspektyw.
 • Nerwice i zaburzenia lękowe są skutkiem napięć wewnątrzpsychicznych, które należy poznać i przeanalizować aby skutecznie wyleczyć i poprawić samopoczucie pacjenta. Są to między innymi lęki paniczne, fobie społeczne, natręctwa, obsesje i inne. W przypadkach, kiedy zaburzenia są bardzo silne, wówczas przy współpracy z lekarzami neurologami i psychiatrami, włączamy terapię farmakologiczną aby poprawić stan psycho-fizyczny pacjenta.
 • Depresja– bardzo poważna choroba objawiająca się obniżeniami nastroju takimi jak długotrwały smutek, brak entuzjazmu, lęk, ciągłe zmęczenie, apatia, niepokój, bezsenność. Celem długoterminowym naszej psychoterapii jest całkowite wyleczenie ale w terapii zależy nam również na jak najszybszej doraźnej poprawie samopoczucia pacjenta. W wyjątkowych przypadkach rozważamy włączenie terapii farmakologicznej.
 • Dysfunkcje osobowości objawiające się problemami w relacjach interpersonalnych w pracy, trudnościami w związkach, problemy z intymnością i seksualnością, konfliktami z otaczającymi cię ludźmi, jak również zaburzeniami samooceny, agresją, wycofaniem, unikaniem ludzi. Osoby z zaburzeniami osobowości mają skłonności do skrajnych zachowań i postaw, jak na przykład nadmierne zaangażowanie lub jego brak w poszczególne wartości, ideały. W skrajnych przypadkach dysfunkcje objawiają się chorobami psychicznymi typu paranoja czy schizofrenia.
 • Uzależnienia to szeroki zakres zaburzeń psychicznych i fizycznych spowodowanych spożywaniem substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków, leków) bądź będących skutkiem uzależnień behawioralnych (np. hazardu, seksu, gier komputerowych). Negatywne skutki uzależnień są bardzo niszczące dla osoby chorej i dotykają praktycznie każdego obszaru jej życia.
Metoda

Nasi psychoterapeuci pracują z pacjentami za pomocą metody terapii psychodynamicznej, jednej z wiodących nurtów leczenia zaburzeń psychicznych. Według niej przyczyny zaburzeń psychicznych tkwią w nieświadomym obszarze funkcjonowania człowieka. Nieświadome pragnienia, popędy, potrzeby, wewnętrzne konflikty, które nie mogą zostać zrealizowane z uwagi na wewnętrzną cenzurę, objawiają się w zaburzeniach neurotycznych, takich jak między innymi objawy nerwicowe, przejęzyczenia, wspomnienia i nawyki z dzieciństwa, nieuświadomione sposoby relacji z innymi ludźmi. Ważnym elementem psychoterapii jest również interpretacja marzeń sennych.

W terapia psychodynamiczna  bardzo ważną rolę odgrywa wzajemna relacja  pacjenta i psychoterapeuty. Podczas sesji analizowane są doświadczenia z przeszłości i teraźniejszości oraz emocje jakie im towarzyszą. Na tej podstawie identyfikowane są uczucia, oczekiwania i wzorce zachowań, które dominują w życiu pacjenta.

Celem psychoterapii w tym ujęciu jest redukcja objawów zaburzeń psychicznych,  poprawa funkcjonowania społecznego i interpersonalnego, co w sposób oczywisty przynosi ulgę w cierpieniach pacjenta i poprawia jakość jego życia.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Diagnoza psychologiczna - testy i poradnictwo

Diagnoza psychologiczna pozwala na dokładne zrozumienie dlaczego mamy problem i na czym on polega oraz na wskazaniu drogi rozwiązania problemu. Jest to proces, podczas którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy psychologiczne) rozpoznaje psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnia pojawiające się w jej życiu problemy oraz przewiduje możliwości i sposoby ich zmiany. Pozwala także na znalezienie przyczyn problemów. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest również przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy dalszego funkcjonowania w sferze prywatnej, społecznej i zawodowej pacjenta. Do tego celu służą metody diagnostyki psychologicznej – wywiad psychologiczny oraz obserwacja, które pozwalają na postawienie hipotez, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają ich sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej trudności oraz ustalić profil charakteru badanej osoby. Służą do określenia poziomu i jakości badanej cechy oraz ustalenia charakterystyki badanej osoby w porównaniu z innymi.

W naszej przychodni wykonasz następujące badania diagnostyczne:

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe  jest ofertą skierowaną zarówno do studentów, uczniów, a także do osób już pracujących lub szukających pracy. Badania w doradztwie zawodowym  pomagają Klientom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samych siebie, w odniesieniu do szeroko pojętego środowiska pracy, jego zmiany lub podniesienia jakości sfery zawodowej. Celem Psychologicznego Doradztwa Zawodowego jest pomoc Klientom, którzy stoją przed wyborem ścieżki naukowej bądź zawodowej, w podjęciu świadomej i dobrej decyzji. Program Doradztwa Zawodowego prowadzony w naszej Pracowni Psychologicznej jest oparty o profesjonalne narzędzia kwestionariuszowe i dokładną analizę psychologiczną. Dzięki temu wnioski, które wyciągamy są rzetelne i trafne a oferowane wsparcie zawodowe stanowi realną i praktyczną pomoc w wyborze  ścieżki rozwoju naszych klientów. Pomożemy Ci stworzyć indywidualny plan działania i rozwoju. Nasza pomoc obejmuje nie tylko wybór zawodu/szkoły, lecz także zmianę zawodu, wyboru kolejnego kierunku kształcenia, samozatrudnienia czy poszukiwania nowej pracy. Oferujemy wsparcie w planowaniu kariery uwzględniając Twoją sytuację życiową, Twoje możliwości, oczekiwania, uzdolnienia, zainteresowania, a także aktualne potrzeby rynku pracy. Wspieramy w dokładnym ustaleniu jaki jest Twój potencjał zawodowy i możliwości kariery. Wspólnie z Tobą dokonujemy przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego oraz cech osobistych i predyspozycji do wykonywania najlepszego dla Ciebie zajęcia zawodowego. Udzielimy Ci również porad w sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz pomożemy w praktycznym przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

Badania rozwoju i cech osobowości

Osobowość to złożony zbiór właściwości psychicznych jednostki, wpływający na charakterystyczne wzorce zachowań, stosunkowo stabilny w czasie i w różnych sytuacjach.  Badanie osobowości pozwala stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony.

Badania poziomu sprawności intelektualnej

Inteligencja to zbiór zdolności umysłowych obejmujących między innymi: zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych myśli i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Badanie pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania, inteligencji emocjonalnej.

Badania neuropsychologiczne

Polegają na ocenie sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Badanie pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego.

Więcej Informacji
Psycholog Wrocław – zakres badań

Oprócz psychoterapii i psychologicznych badań diagnostycznych w naszej poradni psychologicznej wykonasz również wszystkie badania psychotechniczne niezbędne do medycyny pracy i medycyny sportowej, w tym:

 • badania dla kierowców zawodowych,
 • operatorów maszyn i wózków widłowych,
 • badania wysokościowe,
 • badania do licencji na broń,
 • badania do licencji dla sportowców (sporty motorowe). 

Wjęcej szczegółów znajdziesz w zakładce Pracownia Psychotechniczna. Zapraszamy!

Psycholog Wrocław Psie Pole — lokalizacja

nasze gabinety mieszczą się w dogodnej lokalizacji, w dzielnicy Wrocław Psie Pole, nieopodal placu Kromera. To gwarantuje łatwy dojazd z każdej części Wrocławia i okolic, zarówno samochodem jak i środkami transportu publicznego.  Na miejscu jest parking dla pacjentów HiH. Poradnia jest czynna codziennie w godzinach 8:00-19:00. Zapraszamy do rejestracji telefonicznej pod numerami 71 35-005-35 oraz 609-237-987.

Przychodnia HiH – dobry psycholog terapeuta

Nasi psychologowie prowadzą sesje i terapie psychologiczne dla dorosłych i dla dzieci powyżej 16 roku życia. Prowadzimy również sesje grupowe. Jeśli zmagasz się z problemami emocjonalnymi, odczuwasz wypalenie, czujesz, że potrzebujesz wsparcia specjalisty, zapraszamy na rozmowę z naszym psychologiem w komfortowych, dyskretnych gabinetach naszego centrum psychologicznego. Zapewniamy profesjonalne, empatyczne podejście do każdego pacjenta.

Zadzwoń na próbną konsultację: 71 35-005-35 oraz 609-237-987. Zapraszamy.

 

Umów wizytę

Umów się na wizytę

Umów swojego pracownika