Badania kierowców Wrocław

Co to jest badanie kierowców i kto powinien je wykonać

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami* badanie kierowców to badanie lekarskie przeprowadzane w celu określenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badaniu kierowców podlegają: 

  • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem
  • osoby, które przedłużają ważność prawa jazdy określonej kategorii
  •  osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia
  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia.

 *art. 75, ust. 1, pkt 3 – 5 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)

Nasza oferta

Wszystkie badania wykonywane są na miejscu w naszej przychodni, a kierowca uzyskuje zaświadczenie lekarskie i psychologiczne tego samego dnia,  w czasie jednej wizyty, zakończonej wydaniem zaświadczenia do wydziału komunikacji.

  • Wszystkie badania, niezbędne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów  wszystkich kategorii. 
  • Badania lekarskie do prawa jazdy tzw. amatorskiego, do profilu kandydata na kierowcę  i do prawa jazdy terminowego dla kat. A i B, B+E.
  • Badania lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy zawodowego kat. C, D, C+E, D+E na kwalifikację, do kursu i dla kierowców przedłużających licencję.
  • Badania dla osób przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy. 

Badania lekarskie kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców i psychologów transportu. 

Sprawdź szczegółową ofertę naszej Pracowni Psychotechnicznej

Umów wizytę

Umów się na wizytę

Umów swojego pracownika