Badania kierowców Wrocław

Co to jest badanie kierowców i kto powinien je wykonać

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami* badanie kierowców to badanie lekarskie przeprowadzane w celu określenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badaniu kierowców podlegają:

 • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwaje;
 • osoby, które przedłużają ważność prawa jazdy określonej kategorii;
 • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia.

   *art. 75, ust. 1, pkt 3 – 5 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)

  Nasza oferta

  Wszystkie badania wykonywane są na miejscu w naszej przychodni, a kierowca uzyskuje zaświadczenie lekarskie i psychologiczne tego samego dnia,  w czasie jednej wizyty, zakończonej wydaniem zaświadczenia do wydziału komunikacji.

  • Wszystkie badania, niezbędne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów  wszystkich kategorii.
  • Badania lekarskie do prawa jazdy tzw. amatorskiego, do profilu kandydata na kierowcę  i do prawa jazdy terminowego dla kat. A i B, B+E.
  • Badania lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy zawodowego kat. C, D, C+E, D+E na kwalifikację, do kursu i dla kierowców przedłużających licencję.
  • Badania dla osób przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy.

  Badania lekarskie kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców i psychologów transportu. 

  Sprawdź szczegółową ofertę naszej Pracowni Psychotechnicznej

   

   

   

  Czytaj więcej
  Badania kierowców Wrocław – zakres badań

  Aby uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy obowiązkowo wykonać następujące badania:

  • badanie okulistyczne
  • badanie glukozy
  • badanie lekarza orzecznika (wraz z wydaniem zaświadczenia)
  • badanie psychotechniczne

  Jeśli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wydania pozytywnego orzeczenia, lekarz może zlecić dodatkowe badania takie jak:

  • badanie audiometrem
  • badanie laryngologiczne
  • badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia
  • inne, według zalecenia lekarza
  Badania Kierowcy – cennik

  Cena za badanie kierowcy wykonane przez lekarza orzecznika jest określona ustawowo i wynosi 200 zł. Jest to cena ustalona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Jednakże należy pamiętać, że cena ustawowa nie obejmuje obowiązkowych i dodatkowych badań specjalistycznych i laboratoryjnych. Dlatego ostateczna cena za pełne badanie kierowców będzie się różnić w zależności od zakresu wykonanych badań specjalistycznych. 

  W naszej przychodni pakiet podstawowych – obowiązkowych badań to:

  Rodzaj badania Cena
  badanie okulistyczne 70,00 zł
  badanie glukozy 12,00 zł

  badanie lekarza orzecznika

  (wraz z wydaniem zaświadczenia)

  200,00 zł

  Dodatkowe badania są wykonywane jedynie w przypadku zaleceń lekarza, lub jeśli przyszły kierowca nie posiada własnych, wykonanych wcześniej, aktualnych psychotestów: 

  Rodzaj badania Cena
  badanie psychotechniczne 150,00 zł
  widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia 65,00 zł
  badanie laryngologiczne 70,00 zł
  audiogram 40,00 zł
  Badania Kierowców prywatnie – przygotowanie do wizyty

  Badanie kierowcy nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy być wypoczętym, oraz oczywiście nie można znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

  Na badanie należy zabrać:

  • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
  • Okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku.
  • Aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu.
  • Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności. 
  • Dokumentację medyczną, jeśli posiadasz.

  Umów wizytę

  Umów się na wizytę

  Umów swojego pracownika