Test DNA na Ojcostwo

W naszej Przychodni wykonujemy testy na ustalenie ojcostwa zarówno dla celów prywatnych jak i dla celów sądowych

Test na ojcostwo dla celów prywatnych

Ustalenie ojcostwa

Test na ojcostwo to badanie DNA polegające na porównaniu materiału genetycznego badanych osób. Badanie pozwala określić statystyczne prawdopodobieństwo ojcostwa albo wykluczyć ojcostwo. W celu przeprowadzenia badań biologicznego ojcostwa można wykonać badanie dla dwóch lub trzech osób.

Badanie dla 2 osób

W przypadku badania dwóch osób wymaz pobierany jest od domniemanego ojca oraz od dziecka. W przypadku potwierdzenia ojcostwa w badaniu dla dwóch osób otrzymywany wynik osiąga wartość średnio 99,97%. Wynik wykluczający ojcostwo, w przypadku badania dwóch osób, pozwala wykluczyć ojcostwo w 100%.

Badanie dla 3 osób

W przypadku badania trzech osób wymaz pobierany jest od domniemanego ojca, dziecka oraz od matki. Prawdopodobieństwo w badaniu dla trzech osób jest nieznacznie wyższe niż w przypadku badania dla dwóch osób i osiąga wartość średnio 99,999%. Wynik wykluczający ojcostwo, w przypadku badania trzech osób, pozwala wykluczyć ojcostwo w 100%.

Ustalenie ojcostwa dla celów sądowych

Wyniki badania DNA wykonanego przez naszą Przychodnię mogą stanowić dowód w sprawach sądowych o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, w sprawach rozwodowych, o zasądzenie alimentów itp. 

W przypadku badania dla celów sądowych, pobranie materiału biologicznego do badań organizowane jest przez Przychodnię i wykonywane przez upoważnione i przeszkolone osoby. W trakcie toczącego się postępowania sądowego, wykonujemy badanie DNA na zlecenie sądu.

Od kogo pobierany jest materiał genetyczny

Ustalanie ojcostwa dla celów sądowych wymaga pobrania materiału genetycznego od trzech osób: domniemanego ojca, matki oraz dziecka. Upoważniona osoba sporządza protokół pobrania materiału do badań.

Jakie dokumenty należy zabrać na pobranie

Tożsamość osób pełnoletnich weryfikowana jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku dziecka dokument tożsamości stanowi akt urodzenia.

Umów wizytę

Umów się na wizytę