Psychiatra

Psychiatria to jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się rozpoznawaniem, badaniem, zapobieganiem, leczeniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi a także zapobieganiem tym zaburzeniom. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne i konstytucjonalne.

Wizyta u psychiatry jest konieczna w przypadku wystąpienia zaburzeń polegających na wszelkich odstępstwa od stanu zdrowia psychicznego, które mogą polegać na zmianie natężenia lub tempa prawidłowych czynności lub na pojawieniu się czynności zniekształconych bądź nowych, nie spotykanych w zwykłych warunkach. Często towarzyszą temu: kryzys uznawanego dotąd systemu wartości, zakłócenia w pełnieniu należnych ról społecznych i niezdolność do realistycznej oceny rzeczywistości. Zaburzenia psychiczne wiążą się z cierpieniem, którego czasem chory nie odczuwa i wymagają pomocy, opieki lub leczenia. Mogą one stanowić przedmiot orzecznictwa ubezpieczeniowego (niezdolność do pracy, inwalidztwo).

Badanie psychiatryczne konieczne jest również w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Umów wizytę

Umów się na wizytę

Umów swojego pracownika