Medycyna pracy

ZAKRES BADAŃ MEDYCYNY PRACY

W naszej Przychodni wykonasz badania wstępne, okresowe i kontrolne dla Pracowników wszystkich zawodów i branż, na każde stanowisko pracy, ze wszystkimi czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi
 • Wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane prawem (Kodeks Pracy). 
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, połączone z badaniem psychologicznym.
 • Badania Pracowników pracujących na wysokości i przy maszynach w ruchu.
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne wraz z wydaniem orzeczenia.
 • Szeroki zakres badań  diagnostycznych i laboratoryjnych.
 • Badania operatorów wózków widłowych, paletowych, podnośnikowych.
 • Badania operatorów sprzętu drogowego i ciężkich maszyn budowlanych.
 • Badania na broń.
 • Badania Pracowników pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne.
 • Badania dla uczniów i studentów.
 • Komisje BHP i wizytacje stanowisk pracy.

Rodzaje Badań Medycyny Pracy

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Może również przeprowadzić lub zlecić inne badania specjalistyczne lub diagnostyczne jeśli są one niezbędne do wydania orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy


Badania wstępne są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania kontrolne są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy.

Badania okresowe są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania okresowe w związku z pogorszeniem stanu zdrowia Badania są wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku, które posiadają ważne orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy, ale zgłosiły pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, które uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością lub u  osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z ludźmi. Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy.

Umów wizytę

Umów swojego pracownika