Badania Psychologiczne Cennik

RODZAJ USŁUGICENA
Konsultacja psychologiczna – psychoterapia160,00 zł
Badanie psychotechniczne do Medycyny Pracy150,00 zł
Badanie psychotechniczne dla kierowców do Medycyny Pracy150,00 zł
Badanie psychotechniczne dla operatorów wózków widłowych i innych do Medycyny Pracy150,00 zł
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia65,00 zł
Badanie psychologiczne do licencji pracownika ochrony fizycznej150,00 zł
Badanie psychotechniczne -przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
po spożyciu alkoholu lub przekroczeniu punktów karnych
150,00 zł
Badanie psychologiczne sędziów, prokuratorów i kuratorów oraz kandydatów do objęcia urzędu200,00 zł
Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o posiadanie broni lub posiadających czasowe
pozwolenie na broń
200,00 zł
Badanie psychologiczne dla Inspektorów Transportu Drogowego200,00 zł
Porada psychologiczna – badanie rozwoju i cech osobowości200,00 zł
Porada psychologiczna – badanie poziomu sprawności intelektualnej200,00 zł
Porada psychologiczna – badania neuropsychologiczne200,00 zł
Porada psychologiczna – doradztwo zawodowe200,00 zł