Medycyna sportowa – cennik

Badania Medycyny Sportowej do Licencji
Badanie lekarza Medycyny Sportowej wstępne do 23 r.ż.100,00 zł
Badanie lekarza Medycyny Sportowej wstępne po 23 r.ż.110,00 zł
Badanie lekarza Medycyny Sportowej okresowe do 23 r.ż.90,00 zł
Badanie lekarza Medycyny Sportowej okresowe po 23 r.ż.100,00 zł
Badanie okulistyczne do Medycyny Sportowej70,00 zł
Badanie laryngologiczne do Medycyny Sportowej70,00 zł
Badanie neurologiczne do Medycyny Sportowej70,00 zł
Badanie ortopedyczne do Medycyny Sportowej70,00 zł
Badanie stomatologiczne do Medycyny Sportowej80,00 zł
Badanie kardiologiczne do Medycyny Sportowej70,00 zł
Laboratorium
Mocz- badanie ogólne15,00 zł
OB.15,00 zł
Morfologia15,00 zł
Glukoza12,00 zł
Hbs antygen30,00 zł
przeciwciała HIV45,00 zł
przeciwciała HCV48,00 zł
Diagnostyka
Spirometria40,00 zł
Audiogram40,00 zł
EKG spoczynkowe40,00 zł
EKG wysiłkowe150,00 zł
Holter150,00 zł
Echo serca150,00 zł
Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia65,00 zł
Konsultacje specjalistyczne
Konsultacja lekarza Medycyny Sportowej160,00 zł
Konsultacja internistyczna120,00 zł
Konsultacja laryngologiczna/ otolaryngologiczna150,00 zł
Konsultacja okulistyczna150,00 zł
Konsultacja kardiologiczna155,00 zł
Konsultacja neurologiczna150,00 zł
Konsultacja ortopedyczna165,00 zł
Konsultacja stomatologiczna-przegląd50,00 zł
Konsultacja psychiatryczna180,00 zł
Konsultacja psychologiczna150,00 zł
Badanie psychotechniczne150,00 zł
Konsultacja dietetyczna pierwsza130,00 zł
Konsultacja dietetyczna kolejna100,00 zł
Rehabilitacja – masaż sportowy (40 min.)120,00 zł
Fizjoterapia indywidualna150,00 zł
Badania USG
jama brzuszna140,00 zł
jądra140,00 zł
tarczyca140,00 zł
węzły chłonne140,00 zł
ślinianki140,00 zł
nerki140,00 zł
tkanki miękkie szyi140,00 zł
piersi140,00 zł
staw biodrowy140,00 zł
staw kolanowy140,00 zł
staw łokciowy140,00 zł
staw nadgarstkowy140,00 zł
staw skokowy140,00 zł
staw skroniowo-żuchwowy140,00 zł
DOPPLER (badanie przepływów krwi)
badanie naczyń 2 kończyn (żyły lub tętnice)220,00 zł
tętnice szyjne i kręgowe140,00 zł
tętnice kończyna dolna140,00 zł
żyły kończyna dolna140,00 zł
tętnice kończyna górna140,00 zł
żyły kończyna górna140,00 zł