Badania laboratoryjne cennik

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Mocz - badanie ogólne 15,00 zł
OB 15,00 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 10,00 zł
PT (INR) 10,00 zł
Fibrynogen 19,00 zł
D-dimer, ilościowo 60,00 zł
Glukoza 12,00 zł
Elektrolity 9,00 zł
Sód 12,00 zł
Potas 12,00 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) 20,00 zł
Cholesterol całkowity 10,00 zł
Cholesterol HDL 15,00 zł
Trójglicerydy 7,00 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 35,00 zł
ALT 12,00 zł
AST 12,00 zł
Fosfataza zasadowa 8,00 zł
Bilirubina całkowita 10,00 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 25,00 zł
GGTP 8,00 zł
Cholinoesteraza 12,00 zł
APTT 10,00 zł
Cholesterol LDL met. bezpośrednią 55,00 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 45,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa 10,00 zł
Amoniak 30,00 zł
Lipaza 25,00 zł
Amylaza 10,00 zł
Mocznik 10,00 zł
Kreatynina 20,00 zł
Klirens kreatyniny 15,00 zł
Cystatyna C 96,00 zł
Kwas moczowy 8,00 zł
Białko całkowite 7,00 zł
Albumina 7,00 zł
Proteinogram 35,00 zł
Żelazo 8,00 zł
Ferrytyna 48,00 zł
Wapń całkowity 8,00 zł
Wapń zjonizowany 15,00 zł
Chlorki 10,00 zł
Fosfor nieorganiczny 8,00 zł
Magnez 8,00 zł
Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 40,00 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) 120,00 zł
Insulina po obciążeniu 80,00 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) 25,00 zł
Wskaźnik wapń * fosfor 22,00 zł
Profil glukozy 70,00 zł
BADANIA KAŁU
Kał - badanie ogólne 20,00 zł
Kał - resztki pokarmowe 14,00 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 16,00 zł
Owsiki (wymaz parazytologiczny) 16,00 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 54,00 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 20,00 zł
Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC) 20,00 zł
Kał - rota i adenowirusy 65,00 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
CRP, półilościowo 22,00 zł
CRP, ilościowo 12,00 zł
Prokalcytonina, ilościowo 200,00 zł
Prokalcytonina, półilościowo 150,00 zł
ASO, ilościowo 25,00 zł
ASO, jakościowo 27,00 zł
RF, ilościowo 18,00 zł
RF, jakościowo 28,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 19,00 zł
anty-CCP 140,00 zł
CK-MB, aktywność 50,00 zł
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
hs Troponina I 70,00 zł
CK 12,00 zł
CK-MB, mass 70,00 zł
Troponina I 80,00 zł
Mioglobina 80,00 zł
NT pro-BNP 200,00 zł
BNP 180,00 zł
Homocysteina 110,00 zł
Lipoproteina Lp(a) 100,00 zł
HEMATOLOGIA
Morfologia CBC 6,00 zł
Morfologia krwi (podstawowa) 15,00 zł
Morfologia krwi (pełna) 15,00 zł
Retikulocyty 12,00 zł
Płytki krwi (manualnie) 20,00 zł
Płytki krwi 20,00 zł
Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną 14,00 zł
Mielogram 180,00 zł
Eozynofilia bezwzględna 18,00 zł
SEROLOGIA
Grupa krwi 42,00 zł
Grupa Krwi z kartą Krewniaka (2 ozn.) 150,00 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 120,00 zł
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 90,00 zł
Karta identyfikacyjna grupy krwi 35,00 zł
P/c. odpornościowe 40,00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 18,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH 24,00 zł
FT4 24,00 zł
FT3 24,00 zł
T4 24,00 zł
T3 24,00 zł
anty-TPO 55,00 zł
anty-TG 55,00 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 140,00 zł
Tyreoglobulina 60,00 zł
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
Prisca - raport 60,00 zł
FSH 36,00 zł
LH 36,00 zł
Estradiol 36,00 zł
Progesteron 36,00 zł
Prolaktyna 36,00 zł
Test ciążowy 70,00 zł
Beta-HCG 36,00 zł
HCG wolna podjednostka beta 120,00 zł
Estriol wolny 80,00 zł
PAPP-A 120,00 zł
DHEA-SO4 43,00 zł
DHEA 90,00 zł
Androstendion 80,00 zł
Testosteron 42,00 zł
Testosteron wolny 135,00 zł
SHBG 60,00 zł
17-hydroksyprogesteron 90,00 zł
HCG całkowite 45,00 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII
Transferyna 42,00 zł
Witamina B12 50,00 zł
Kwas foliowy 50,00 zł
Erytropoetyna 70,00 zł
TIBC 21,00 zł
UIBC 7,00 zł
Test obciążenia żelazem ( 5p) 42,00 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 160,00 zł
Hemoglobina wolna we krwi 45,00 zł
Hemoglobina glikowana 42,00 zł
Hemoglobina glikowana met. HPLC 40,00 zł
Insulina 60,00 zł
C-peptyd 54,00 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Parathormon (intact) 48,00 zł
Kalcytonina 90,00 zł
Osteokalcyna 78,00 zł
Fosfataza kwaśna 13,00 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 80,00 zł
C-telopeptyd kolagenu t 160,00 zł
Pyrylinks D w moczu 150,00 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 400,00 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 250,00 zł
INNE HORMONY I METABOLITY
ACTH 55,00 zł
Kortyzol 42,00 zł
Kortyzol w DZM 70,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 130,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 130,00 zł
Aldosteron 100,00 zł
Aldosteron w DZM 100,00 zł
Aktywność reninowa osocza 100,00 zł
Enzym konwertujący angiotensynę 200,00 zł
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC 420,00 zł
Metoksykatecholaminy 250,00 zł
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 350,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 150,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 140,00 zł
Hormon wzrostu 75,00 zł
IGF-BP3 100,00 zł
IGF-1 130,00 zł
Gastryna 150,00 zł
Leptyna 220,00 zł
Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) 110,00 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 200,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 300,00 zł
Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA2 620,00 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 50,00 zł
HE4 195,00 zł
PSA całkowity 30,00 zł
PSA wolny 45,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 22,00 zł
CEA 42,00 zł
AFP 45,00 zł
CA 125 50,00 zł
CA 15-3 52,00 zł
CA 19-9 50,00 zł
TPS 120,00 zł
SCC - Ag 170,00 zł
CYFRA 21-1 100,00 zł
CA 72-4 100,00 zł
Beta-2-mikroglobulina 95,00 zł
Beta-2-mikroglobulina w moczu 95,00 zł
Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot 500,00 zł
S100 120,00 zł
NSE (Neuroswoista enolaza) 100,00 zł
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Czynnik V Leiden 550,00 zł
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 550,00 zł
Czas trombinowy 20,00 zł
Antytrombina III, aktywność 100,00 zł
Białko C, aktywność 120,00 zł
Białko S wolne 180,00 zł
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 100,00 zł
HLA-B27 250,00 zł
Haptoglobina 45,00 zł
Białko Bence'a-Jonesa w moczu 20,00 zł
IgG 40,00 zł
IgM 42,00 zł
IgA 40,00 zł
Dopełniacz, składowa C-3c 90,00 zł
Dopełniacz, składowa C-4 90,00 zł
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 300,00 zł
Alfa-1-antytrypsyna 100,00 zł
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 36,00 zł
Ceruloplazmina 60,00 zł
C1 inhibitor, stężenie 120,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa 200,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 200,00 zł
Łańcuchy lekkie lambda 200,00 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 200,00 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) 350,00 zł
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu 340,00 zł
Aldolaza 80,00 zł
Proteinogram białek płynu z jamy ciała 120,00 zł
Proteinogram białek moczu 120,00 zł
BADANIA Z MOCZU
Sód i potas w DZM 10,00 zł
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 7,00 zł
Sód i potas w moczu 12,00 zł
Liczba Addisa 20,00 zł
Białko w DZM 8,00 zł
Glukoza w DZM 8,00 zł
Wapń w DZM 9,00 zł
Fosfor nieorganiczny w DZM 9,00 zł
Magnez w DZM 9,00 zł
Mocznik w DZM 8,00 zł
Kreatynina w DZM 8,00 zł
Kwas moczowy w DZM 8,00 zł
Chlorki w DZM 10,00 zł
Białko w płynie z jamy ciała 13,00 zł
Białko w moczu 7,00 zł
Wapń w moczu 9,00 zł
Fosfor nieorganiczny w moczu 9,00 zł
Magnez w moczu 9,00 zł
Mocznik w moczu 8,00 zł
Kreatynina w moczu 8,00 zł
Kwas moczowy w moczu 8,00 zł
Chlorki w moczu 12,00 zł
Amylaza w moczu 13,00 zł
Albumina w DZM 45,00 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 40,00 zł
INFEKCJE
HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 1 000,00 zł
HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie 850,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 200,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), FTA 70,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), TPHA 70,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 80,00 zł
Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo 300,00 zł
HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo 400,00 zł
EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo 1 000,00 zł
EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo 450,00 zł
Mycoplasma hominis IgG 135,00 zł
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. immunoenzymatyczną 110,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM met. IIF 140,00 zł
Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo 350,00 zł
Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo 250,00 zł
Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo 240,00 zł
Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF 200,00 zł
Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo 290,00 zł
Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo 1 300,00 zł
Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące 400,00 zł
HBs antygen 30,00 zł
HBs przeciwciała 48,00 zł
HBe antygen 70,00 zł
HBe przeciwciała 70,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 70,00 zł
HBc przeciwciała IgM 115,00 zł
HBV DNA met. real time PCR, ilościowo 700,00 zł
HBV DNA met. real time PCR, jakościowo 250,00 zł
HCV przeciwciała 48,00 zł
HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo 900,00 zł
HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo 250,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 80,00 zł
HAV przeciwciała IgM 80,00 zł
HIV Ag/Ab (Combo) 45,00 zł
Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 370,00 zł
HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo 350,00 zł
HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo 900,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL 10,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG 75,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM 80,00 zł
Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia 10,00 zł
Toxoplasma gondii IgG 45,00 zł
Toxoplasma gondii IgM 50,00 zł
Toxoplasma gondii IgA 140,00 zł
Toxoplasma gondii IgG awidność 140,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 48,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 48,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 54,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 66,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 130,00 zł
CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo 900,00 zł
CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo 400,00 zł
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG 60,00 zł
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM 60,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 60,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 60,00 zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 40,00 zł
EBV (Epstein-Barr wirus) w płynie z jamy ciała 200,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 60,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF 100,00 zł
Chlamydia trachomatis met. sond genetycznych 170,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 60,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 60,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA 60,00 zł
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF 95,00 zł
Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo 220,00 zł
HPV (Human papillomavirus) met. sond genetycznych 350,00 zł
HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time PCR, jakościowo 320,00 zł
Helicobacter pylori IgG 40,00 zł
Helicobacter pylori IgA 120,00 zł
Helicobacter pylori w kale 60,00 zł
Helicobacter pylori IgM 140,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 70,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 70,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 70,00 zł
Pneumocystis carinii antygen met. IF 55,00 zł
Pneumocystis jiroveci - wymaz 90,00 zł
Paragrypa typ 1- 3 IgG 250,00 zł
Paragrypa typ 1-3 IgM 250,00 zł
Grypa typ A IgG 125,00 zł
Grypa typ A IgM 125,00 zł
Grypa typ B IgG 125,00 zł
Grypa typ B IgM 125,00 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 125,00 zł
Odra (Morbilli virus) IgM 125,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 125,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 125,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 120,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 120,00 zł
Borelioza IgG 55,00 zł
Borelioza IgM 60,00 zł
Bruceloza IgG 110,00 zł
Bruceloza IgM 120,00 zł
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA 170,00 zł
Listeria spp. met. PCR, jakościowo 320,00 zł
Listeria monocytogenes 60,00 zł
Yersinia spp. IgA 150,00 zł
Yersinia spp. IgG 150,00 zł
Yersinia spp. IgM 150,00 zł
Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem 400,00 zł
Parvowirus B19 IgG i IgM 200,00 zł
Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR 300,00 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 150,00 zł
HBs antygen, test potwierdzenia 80,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 300,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 300,00 zł
Borelioza IgG w PMR 200,00 zł
Borelioza IgM w PMR 200,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR 220,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR 220,00 zł
VDRL w PMR 20,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA IIF 95,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG IIF 95,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM IIF 95,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA IIF 95,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG IIF 95,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM IIF 95,00 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG 95,00 zł
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA 250,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG 125,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM 120,00 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM 180,00 zł
TOKSYKOLOGIA- LEKI
Lit, ilościowo 25,00 zł
Karbamazepina, ilościowo 60,00 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 60,00 zł
Fenytoina, ilościowo 120,00 zł
Fenobarbital, ilościowo 48,00 zł
Digoksyna, ilościowo 60,00 zł
Paracetamol, ilościowo 70,00 zł
Salicylany w moczu, jakościowo 22,00 zł
Salicylany, ilościowo 70,00 zł
Teofilina, ilościowo 150,00 zł
Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo 72,00 zł
Kokaina w moczu, jakościowo 35,00 zł
Morfina w moczu, jakościowo 35,00 zł
Barbiturany w surowicy, ilościowo 80,00 zł
Barbiturany w moczu, ilościowo 70,00 zł
Benzodiazepiny w moczu, ilościowo 90,00 zł
Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo 90,00 zł
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
Narkotyki panel w moczu, jakościowo 160,00 zł
Ecstasy w moczu, jakościowo 35,00 zł
Heroina w moczu, jakościowo 30,00 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 35,00 zł
Kanabinoidy w moczu, jakościowo 35,00 zł
Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo 55,00 zł
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
Etanol, ilościowo 40,00 zł
Metanol, ilościowo 80,00 zł
Glikol etylenowy, ilościowo 70,00 zł
Glikol etylenowy w moczu, ilościowo 70,00 zł
Fenol w moczu, ilościowo 54,00 zł
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY
Kwas hipurowy 300,00 zł
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 60,00 zł
Karboksyhemoglobina, ilościowo 40,00 zł
Methemoglobina, ilościowo 40,00 zł
Mleczany, ilościowo 50,00 zł
Szczawiany w DZM 150,00 zł
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 90,00 zł
Rtęć w moczu, ilościowo 120,00 zł
Porfiryny całkowite w DZM 170,00 zł
TOKSYKOLOGIA-METALE
Cynk w surowicy, ilościowo 40,00 zł
Miedź w surowicy, ilościowo 55,00 zł
Miedź w moczu, ilościowo 60,00 zł
Ołów we krwi, ilościowo 80,00 zł
Ołów w moczu, wskaźnik wydalania 90,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 55,00 zł
Koproporfiryna 80,00 zł
AUTOIMMUNOLOGIA
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 200,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 150,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 150,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 250,00 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 270,00 zł
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 200,00 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 200,00 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 150,00 zł
P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 200,00 zł
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 150,00 zł
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 110,00 zł
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 100,00 zł
Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) 220,00 zł
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 80,00 zł
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening 145,00 zł
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 200,00 zł
PPJ dsDNA met. IIF 100,00 zł
SLE, półilościowo 25,00 zł
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 150,00 zł
P/c. p. aktynie met. IIF 150,00 zł
PPJ panel Myositis met. immunoblot 500,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 100,00 zł
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 120,00 zł
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 120,00 zł
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 100,00 zł
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 120,00 zł
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 250,00 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM,anty-SLA/LP) met. IIF, DID 320,00 zł
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 250,00 zł
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF 200,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 120,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 120,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 200,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 120,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 120,00 zł
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 120,00 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF 120,00 zł
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 200,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA 150,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 300,00 zł
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 120,00 zł
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 120,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 120,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 120,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 250,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 170,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 160,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 300,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 120,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 120,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 220,00 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 90,00 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 90,00 zł
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 100,00 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 100,00 zł
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 150,00 zł
Antykoagulant toczniowy 150,00 zł
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 150,00 zł
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA 270,00 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 130,00 zł
P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF 190,00 zł
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 160,00 zł
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 170,00 zł
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF 180,00 zł
Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF 290,00 zł
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 200,00 zł
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF 150,00 zł
P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF 200,00 zł
ALERGOLOGIA
IgE całkowite 30,00 zł
Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) 300,00 zł
Panel alergenów pokarmowych 300,00 zł
Panel alergenów oddechowych 300,00 zł
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 60,00 zł
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 60,00 zł
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 60,00 zł
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 60,00 zł
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 60,00 zł
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza 60,00 zł
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 60,00 zł
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 60,00 zł
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 60,00 zł
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 55,00 zł
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 55,00 zł
IgE sp. D70 - Acarus siro 55,00 zł
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 55,00 zł
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 55,00 zł
IgE sp. E7 - odchody gołębia 55,00 zł
IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard) 55,00 zł
IgE sp. I6 - karaluch - prusak 55,00 zł
IgE sp. E1 naskórek i łupież kota 55,00 zł
IgE sp. E2 naskórek psa 55,00 zł
IgE sp. E3 łupież konia 55,00 zł
IgE sp. E201 - pióra kanarka 55,00 zł
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 55,00 zł
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 55,00 zł
IgE sp. E86 - pióra kaczki 55,00 zł
IgE sp. E84 - naskórek chomika 55,00 zł
IgE sp. E82 - naskórek królika 55,00 zł
IgE sp. E81 - naskórek owcy 55,00 zł
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 55,00 zł
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 55,00 zł
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 55,00 zł
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 55,00 zł
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 55,00 zł
IgE sp. T3 - brzoza 55,00 zł
IgE sp. T4 - leszczyna 55,00 zł
IgE sp. T2 - olcha 55,00 zł
IgE sp. T14 - topola 55,00 zł
IgE sp. T12 - wierzba 55,00 zł
IgE sp. W9 - babka lancetowata 55,00 zł
IgE sp. W6 - bylica pospolita 55,00 zł
IgE sp. W10 - komosa biała 55,00 zł
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 55,00 zł
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 55,00 zł
IgE sp. M5 - Candida albicans 55,00 zł
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 55,00 zł
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 55,00 zł
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 55,00 zł
IgE sp. F1 - białko jajka 55,00 zł
IgE sp. F245 - jajko całe 55,00 zł
IgE sp. F75 - żółtko jajka 55,00 zł
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 55,00 zł
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 55,00 zł
IgE sp. F78 - kazeina 55,00 zł
IgE sp. F2 - mleko krowie 55,00 zł
IgE sp. F81 - ser cheddar 55,00 zł
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 55,00 zł
IgE sp. F11 - gryka 55,00 zł
IgE sp. F6 - jęczmień 55,00 zł
IgE sp. F8 - kukurydza 55,00 zł
IgE sp. F7 - owies 55,00 zł
IgE sp. F4 - pszenica 55,00 zł
IgE sp. F9 - ryż 55,00 zł
IgE sp. F14 - soja 55,00 zł
IgE sp. F5 - żyto 55,00 zł
Panel pediatryczny (28 alergenów) 300,00 zł
Panel pokarmowy ( 21 alergenów) 300,00 zł
Panel oddechowy (21 alergenów) 300,00 zł
IgE sp. F88 - baranina 55,00 zł
IgE sp. F284 - indyk 55,00 zł
IgE sp. F83 - kurczak 55,00 zł
IgE sp. F26 - wieprzowina 55,00 zł
IgE sp. F27 - wołowina 55,00 zł
IgE sp. F3 - dorsz 55,00 zł
IgE sp. F40 - tuńczyk 55,00 zł
IgE sp. F15 - fasola 55,00 zł
IgE sp. F12 - groch 55,00 zł
IgE sp. F31 - marchew 55,00 zł
IgE sp. F244 - ogórek 55,00 zł
IgE sp. F86 - pietruszka 55,00 zł
IgE sp. F25 - pomidor 55,00 zł
IgE sp. F85 - seler 55,00 zł
IgE sp. F35 - ziemniak 55,00 zł
IgE sp. F48 - cebula 55,00 zł
IgE sp. F92 - banan 55,00 zł
IgE sp. F94 - gruszka 55,00 zł
IgE sp. F49 - jabłko 55,00 zł
IgE sp. F84 - kiwi 55,00 zł
IgE sp. F33 - pomarańcza 55,00 zł
IgE sp. F44 - truskawka 55,00 zł
IgE sp. F105 - czekolada 55,00 zł
IgE sp. F93 - kakao 55,00 zł
IgE sp. F221 - kawa 55,00 zł
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 55,00 zł
IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna) 55,00 zł
IgE sp. F277 - koperek 55,00 zł
IgE sp. F280 - pieprz czarny 55,00 zł
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 55,00 zł
IgE sp. F256 - orzech włoski 55,00 zł
IgE sp. F13 - orzech ziemny 55,00 zł
IgE sp. I3 - jad osy 55,00 zł
IgE sp. I1 - jad pszczoły 55,00 zł
IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego 55,00 zł
IgE sp. I71 - jad komara 55,00 zł
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 55,00 zł
IgE sp. O1 - bawełna 55,00 zł
IgE sp. K20 - wełna 55,00 zł
IgE sp. K82 - latex 55,00 zł
IgE sp. C204 - amoxycylina 55,00 zł
IgE sp. P1 - glista ludzka 55,00 zł
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
Ustalenie ojcostwa dla celów prywatnych -badanie dla 2 osób 990,00 zł
Ustalenie ojcostwa dla celów prywatnych -badanie dla 3 osób 1 250,00 zł
Ustalenie ojcostwa dla celów sądowych 1 800,00 zł
Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE 1 100,00 zł
Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) 1 000,00 zł
APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdzycy) met. PCR 1 000,00 zł
MIKROBIOLOGIA
Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z nosa (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z jamy ustnej   125,00 zł
Wymaz z języka (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z migdałków (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z krtani (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z rany (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z czyraków (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) 115,00 zł
Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) 90,00 zł
Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) 115,00 zł
Mocz posiew (bad. bakter.) 50,00 zł
Kał posiew (bad. bakter.) 75,00 zł
Posiew z ropnia (bad. bakter) 75,00 zł
Plwocina posiew (bad. bakter.) 90,00 zł
Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) 45,00 zł
Nasienie posiew (bad. bakter.) 80,00 zł
Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) 90,00 zł
Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.) 120,00 zł
Punktat posiew (bad. bakter.) 90,00 zł
Żółć posiew (bad. bakter.) 75,00 zł
Krew posiew (bad. bakter.) 90,00 zł
Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) 75,00 zł
Ropa posiew (bad. bakter.) 90,00 zł
Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) 90,00 zł
Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.) 90,00 zł
Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.) 90,00 zł
Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) 90,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 70,00 zł
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 45,00 zł
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 90,00 zł
Posiew w kierunku Propionibacterium acnes 45,00 zł
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. 120,00 zł
Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis–met. aut. (Gruzlica) (bad. bakt.) 100,00 zł
Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.) 100,00 zł
Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) 115,00 zł
Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.) 125,00 zł
Wymaz z nosa (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z języka (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z krtani (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) 115,00 zł
Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) 115,00 zł
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z rany (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z czyraków (bad. mykol.) 125,00 zł
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) 125,00 zł
Mocz posiew (bad. mykol.) 45,00 zł
Kał posiew (bad. mykol.) 100,00 zł
Nasienie posiew (bad. mykol.) 100,00 zł
Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) 100,00 zł
Popłuczyny żołądkowe  100,00 zł
Krew posiew (bad. mykol.) 100,00 zł
Ropa posiew (bad. mykol.) 100,00 zł
Inny materiał (bad. mykol.) 45,00 zł
Paznokcie rąk (bad. mykol.) 100,00 zł
Paznokcie stóp (bad. mykol.) 100,00 zł
Naskórek stóp (bad. mykol.) 100,00 zł
Naskórek dłoni (bad. mykol.) 100,00 zł
Skóra gładka (bad. mykol.) 100,00 zł
Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) 100,00 zł
Seton z ucha prawego  100,00 zł
Seton z ucha lewego  100,00 zł
Wymaz z migdałków (bad. mykol.) 125,00 zł
INNE
Seminogram 150,00 zł
Chromogranina A 450,00 zł
Zarodniki grzybów 220,00 zł
Osmolalność surowicy 22,00 zł
Osmolalność moczu 22,00 zł
Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne 45,00 zł
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 65,00 zł
Immunoelektroforeza 450,00 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 27,00 zł
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 40,00 zł
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) 15,00 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 27,00 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) 27,00 zł
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 40,00 zł
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) 27,00 zł
Glukoza po posiłku (0,1,2) 9,00 zł
Glukoza po posiłku (0,2) 9,00 zł
Profil dobowy glukozy 13,00 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego 140,00 zł
Serotonina 130,00 zł
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 290,00 zł
Paraaminofenol w moczu, ilościowo 90,00 zł
Leukocyty - badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach 100,00 zł
IgG w płynie z jamy ciała 50,00 zł
Wydzielina z piersi (bad. bakter.) 75,00 zł
Imipramina w moczu, jakościowo 22,00 zł
Interleukina 6 100,00 zł
Badanie histopatologiczne (2 bloczki) 260,00 zł
HTGR met. PCR 600,00 zł
Mutacja w genie CCR5 met. PCR 900,00 zł
Rodanki w moczu, ilościowo 90,00 zł
Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo 45,00 zł
Barwniki żółciowe w moczu, jakościowo 22,00 zł
Barwniki żółciowe w kale, jakościowo 22,00 zł
Choroba Parkinsona met. PCR 1 300,00 zł
Mukowiscydoza (gen CFTR - 19 mutacji) 1 300,00 zł
Enterowirusy met. PCR, ilościowo 900,00 zł
Enterowirusy met. hodowli tkankowej 45,00 zł
Antybiogram 22,00 zł
Antybiogram 2 35,00 zł
Antybiogram mikrobiologiczny 1 35,00 zł
Mykogram 70,00 zł
Mykogram mikrobiologiczny 1 70,00 zł
Sulfonamidy w moczu, jakościowo 22,00 zł
Aspergillus fumigatus IgG 90,00 zł
Aspergillus fumigatus IgM 130,00 zł
Aspergillus fumigatus IgA 130,00 zł
Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) (ICD-9: O21) 260,00 zł
Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T 550,00 zł
Białko oligoklonalne w PMR 850,00 zł
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 80,00 zł

Odbierz wyniki badań